Warning: Undefined array key "q" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 21 Warning: Undefined array key "s" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 23 Warning: Undefined array key "t" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 24 Warning: Undefined array key "ts" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 25 Warning: Undefined array key "basket" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 38 Warning: Undefined array key "user_data" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 39 Warning: Undefined array key "login" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 115 Warning: Undefined array key "data" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/helpers.php on line 290 Warning: Undefined array key 1 in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/helpers.php on line 252 Warning: Undefined array key "personal" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 131 Warning: Undefined array key "reference" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 132 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 133 Warning: Undefined array key "r" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 153 Warning: Undefined array key "basket" in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 161 Warning: Undefined variable $ecommerce_event_script in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 354 Warning: Undefined variable $session_ecommerce_gtm_string in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 354 Warning: Undefined variable $session_ecommerce_string in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 355 Warning: Undefined variable $add_head_scripts in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 357 Warning: Undefined variable $json_schema in /usr/home/cleaneating/domains/cleaneating.pl/public_html/index.php on line 463 Regulamin newslettera | Katrin Zytomierska. Clean eating Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Katrin Zytomierska. Clean eating

Pole wyszukiwania
Darmowa dostawa od 150 zł

REGULAMIN NEWSLETTERA
opublikowany w dniu 20.02.2020 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Newslettera określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „Newsletterem”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest firma JEJU SP. Z O O, SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie adres ul. Środkowa 2/4, kod pocztowy 03-430, NIP: 1132997870, REGON: 383318886, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785020, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Niniejszy Regulamin Newslettera stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu Internetowego prowadzonego przez Operatora Usługi pod adresem https://cleaneating.pl Aktualna treść Regulaminu Sklepu dostępna jest pod adresem https://cleaneating.pl/regulamin

§ 2
Newsletter

 1. Operator Usługi oferuje usługę Newsletter, polegającą na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Sklepu, nowych produktów, oraz inne wiadomości dotyczące Operatora Usługi oferowanych przez niego produktów, a także dotyczących Sklepu.
 2. Każda wiadomość e-mail wysłana w ramach Newslettera zawiera w swojej treści następujące informacje:
  1. informację o nadawcy (dane Operatora Usługi);
  2. wypełnione pole tematu wiadomości,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu e-mail, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 3
Warunki świadczenia usługi Newsletter i korzystania z usługi Newsletter

 1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w szczególności w sprawach dotyczących warunków świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym wymagań sprzętowych, obowiązku powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz sposobu składania reklamacji) zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego. W zakresie danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookies.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie.
 4. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zwarta jest na czas nieoznaczony.
 5. Z usługi Newslettera korzystać mogą zarówno Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie Internetowym (zarejestrowani), jak i Użytkownicy nieposiadający Konta (niezarejestrowani).
 6. Wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, mogą stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegać ochronie określonej w przepisach prawa. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie treści Newslettera lub poszczególnych jego elementów (w tym m.in. grafik, znaków towarowych) w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§ 4
Subskrypcja Newslettera

 1. Zapisanie na Newsletter odbywa się odbywa się przez:
  1. podanie przez Użytkownika swojego adresu e-mail w formularzu zamieszczonym pod adresem https://cleaneating.pl/newsletter
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz Polityki Pików Cookies Sklepu i ich zaakceptowaniu,
  4. naciśnięciu przycisku WYŚLIJ
 2. W przypadku dokonania rejestracji w Sklepie, zapisanie na Newsletter odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek w formularzu rejestracyjnym.
 3. Po zapisaniu się na Newsletter, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas zapisywania się lub rejestracji Operator Usługi wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisu.

§ 5
Kod rabatowy

 1. Po potwierdzeniu zapisu na Newsletter Operator Usługi oferuje Użytkownikowi kod rabatowy o wartości 10% kosztów pierwszego Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym. Do wartości zamówienia, o której mowa powyżej nie wlicza się ewentualnych kosztów dostawy.
 2. Kod rabatowy przesyłany jest przez Operatora Usługi automatycznie na adres e-mail podany przez Użytkownika i składa się z ciągu liczb i cyfr.
 3. Kod rabatowy jest jednorazowy i obowiązuje wyłącznie podczas składania pierwszego Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Kod rabatowy jest ważny przez okres roku. Operator Usługi ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Kod rabatowy obejmuje jedynie wartość zamówienia, nie obejmuje i nie pomniejsza kosztów dostawy.
 5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Operatorowi Usługi.
 6. Z tytułu zapisania się na Newsletter każdy Użytkownik (posługujący się określonym adresem e-mail) może otrzymać wyłącznie jeden kod rabatowy. Wypisanie się z Newslettera i ponowne zapisanie przy użyciu tego samego adresu e-mail nie powoduje otrzymania kolejnego kodu rabatowego.
 7. Skorzystanie z kodu rabatowego jest uprawnieniem, nie obowiązkiem Użytkownika i odbywa się przez wpisanie kodu rabatowego w odpowiednim okienku przy składaniu Zamówienia w Sklepie. Zaakceptowanie wprowadzonego kodu rabatowego spowoduje pomniejszenie wartości Zamówienia o wartość kodu rabatowego.
 8. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.

§ 6
Anulowanie subskrypcji Newslettera

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
 2. Rezygnacja z subskrypcji Newslettera jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera i odbywa się przez kliknięcie linku „Wypisz się” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 3. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników przez wysłanie wiadomości na podane przez nich adresy e-mail.

§ 7
Zmiany Regulaminu Newslettera

 1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie takiej Użytkownicy zostaną przez umieszczenie informacji na Stronie Internetowej Sklepu oraz w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://cleaneating.pl/regulamin-newslettera
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2020.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się z Operatorem Usługi w następujący sposób:
  • e-mail: kontakt@cleaneating.pl
  • pisemnie pod adresem ul. Środkowa 2/4, 03-430 Warszawa